Notificaties

Rapportages draaien is iets wat altijd achteraf plaatsvindt. Maar om actief te kunnen bijsturen heeft MyFMS uitgebreide mogelijkheden voor het doorsturen van de meldingen via e-mail, sms of als pop-up in het scherm.

Bij overschrijdingen, alarmen of diefstal kan de relevante informatie doorgezet worden naar personen die daarop actie kunnen ondernemen. Stel bij een diefstal van werkmaterieel uit een beveiligde zone. De dienstdoende persoon krijgt een melding op zijn smartphone dat het object ongeautoriseerd het terrein verlaat. Direct kan actie ondernomen worden om te voorkomen dat het materieel permanent geleend wordt.

Dit voorkomt vaak onnodige huur van vervangend materieel maar kan ook resulteren in een verlaging van de verzekering.